-

Nyttehaver

Afdelingen råder over et antal haver, som ligger bag blok 1-3.

Der er to afdelinger. I afdeling 1, som ligger bag blok 1 og 2, findes de store haver. De er på ca. 40-50 m² og dem er der 8 af.

Afdeling 2 ligger mellem blok 3 og den store legeplads. Her er der 10 små haver. De er ca. halvt så store som haverne i afdeling 1. Når der ikke er nogen have med nummer 7 i afdeling 2, så skyldes det, at syveren blev lagt sammen med otteren i maj 1997.

Beboerne kan blive skrevet på venteliste til en have enten ved at udfylde og sende nedenstående formular eller ved henvendelse på ejendomskontoret. Endelig kan du også downloade og printe denne formular og lægge den i ejendomskontorets brevsprække.

Da der, som det ses af den lange venteliste herunder, godt kan gå en rum tid, før der er en have ledig, kan det være af interesse at vide, at "Arbejderboligerne" også har nogle haver, som de stiller til rådighed for 500 kr. om året (så vidt vides). Er du interesseret, så kontakt Barbara Maria Kopf, Høffdingsvej 5 C, st. tv.


Opnotering til haveNavn:

Adresse:

Høffdingsvej nr.

Vilhelm Thomsens Allé nr.

Etage: st. 1. 2.

Side: tv. mf. th.

Tlf.:

Email:

Evt. besked:Kontrolspørgsmål
For at undgå misbrug af formularen af f.eks. spammere, bedes du svare på nedenstående spørgsmål:

Hvad hedder årets femte måned? Svar:
HavereglerBeboeren skal underskrive følgende reglement ved overtagelse af have:


  1. Haverne udlånes til beboere efter ansøgning.

  2. Er der flere ansøgere, end der er haver, oprettes en venteliste og haverne udlånes efter tur.

  3. Lånet af haverne er gratis mod at man vedligeholder haven, og klipper de tilstødende hække. Overholdes dette ikke, kan der gives 1 advarsel efter det årlige tilsyn (jf. punkt 9), før lånet ophæves.

  4. I haven må der opsættes læhegn, men ikke lukkede huse. Læhegnet må maksimalt være 1,30 m. højt. I afdeling 1 tillades et halvtag med klare plader. I afdeling 2 må taget gerne bestå af kraftigere materiale såsom stål trapez. Tagets højde over jorden må max. være 1,90 m. Faldet på taget skal være bagud. I afdeling 1 skal mellemrummet mellem læhegn og tag være åbent. I afdeling 2 må mellemrummet gerne lukkes, men kun med et gennemsigtigt materiale såsom klart plexiglas eller trådnet. Der kan dispenseres herfra, men kun efter ansøgning til afdelingsbestyrelsen. Tegning skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. Læhegn og halvtag må ikke handles ved skifte.

  5. Der må opføres et lukket skur i haven til opbevaring af redskaber. I afdeling 1 skal taget bestå af klare plader. I afdeling 2 må taget gerne bestå af kraftigere materiale såsom stål trapez. Tagets fald skal vende bagud. Skuret må maksimalt være 1,90 m. i højden og grundarealet må ikke overskride 1,5 m2. Der kan dispenseres herfra, men kun efter ansøgning til afdelingsbestyrelsen. Ingen del af skuret må handles ved skifte.

  6. Haverne kan kun lånes ud til beboere, der i forvejen har sommerhus eller kolonihave, hvis der ikke står nogen på venteliste.

  7. Beboere, som i forvejen låner en have i afdelingen, kan blive skrevet på en intern venteliste til en af de andre haver. Ledige haver tilbydes først til beboere på den interne venteliste. Ved lån af anden have bortfalder lånet af den oprindelige have.

  8. Ønsker beboeren at opsige lånet af haven, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen enten via email eller ved at lægge en besked på ejendomskontoret. Opsigelsen skal indeholde navn, adresse, haveafdeling og havenummer.

  9. Afdelingsbestyrelsen er øverste myndighed og står for udlån samt et årligt tilsyn, som finder sted i starten af juni måned. Hvis henstillinger fra afdelingsbestyrelsen ikke efterkommes, kan retten til lån af have opsiges.


Vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 11. marts 2014 og på ordinært budgetafdelingsmøde den 9. september 2014. (tillæg til husorden)

Download haverelgerne som pdf


VentelisterDer findes to ventelister. Dem der allerede har en have, men ønsker en anden, og så er der en venteliste for dem der ønsker at blive opnoteret til en.

Ønsker man indsigt i ventelisten kan man rette henvendelse til bestyrelsen.

Tidligere var der et ønske om at ventelisten lå offentligt tilgængeligt, men pga. persondataloven er blevet ændret, er dette ikke længere tilladt.