-

Referater af bestyrelsesmøder

På 3Bs hjemmeside kan du downloade pdf-filer med referater fra de afdelingsbestyrelsesmøder, som driftschefen deltager i.

Søger du referater fra afdelingsbudgetmøderne, så finder du også dem på 3Bs hjemmeside.

Herunder kan du downloade de referater, som beboerbestyrelsen har afholdt "alene":


2018Ny driftchef, forventninger, orientering, gasinstalationer, varmemester situation.Ny kontaktperson, gasinstallationer, arrangementer og div.


Nyt fra driftchef, byggesager, vaskekældre, cykelparkering, hundeholdAltaner, El og vand, Flytning af ejendomskontor, afregning v. fraflytning, hundehold, SURFEjendomskontor, Håndværkere, Haver, Husorden


Byggesag i forhold til faldstammer og el.


Hjemmeside (Haver), Altan byggesag, Skadedyr, Regler


Ny driftschef, Byggesager: el - vand - altaner
2017Møde afholdt intet ref. Opsamling på kursus, Hjemmeside


Velkommen, Afdelingsmødet, Hjemmeside, Håndværkere, Skralde rodere.
2015Formand, Aktivitetspulje, Møde struktur, Regnskab


Rengøring, Institutioner, Varmemesterafløser, Blok 4, TV Signal..
2014TV-aftale, genbrugsstation, lokaler på Høff., budget for 2015 (renovering) og dokumentationspakke
2013Konstituering, ansvarsområder til nye i bestyrelsen, parkering på Høffdingsvej og revidering af havereglerVaskeri, drengeklub og forberedelse af afdelingsbudgetmøde


Nyttehaverne


4. Juni
Mødet blev afholdt, men da der ikke blev besluttet noget foreligger der ikke noget referat. Bestyrelsen havde besøg af en konsulent fra Dansk Kabel TV og derefter fik vi besøg af Camilla Rosenkilde fra SURF Valby.

Naboskabsdagen, den store, kommunale legeplads, TV mv. og dokumentationspakke 2013Formandsmøde, TDC/YouSee og den boligsociale helhedsplan


Den boligsociale indsats
2012Ekstraordinært afdelingsmøde, opfølgning og juletræsfest


Velkomst til nye i bestyrelsen, beboerhenvendelser og aktive suppleanterForberedelse vedr. afdelingsbudgetmøde og beboerhenvendelser


Pigeklub, forretningsorden og VTA 13-15


Blok 4, beboerhus, solenergi og forretningsorden


Blok 4, solceller og solenergi, intern kommunikation og samarbejde, bestyrelsens rådighedsbeløb, haver og P-kortBlok 4 og nulenergiløsninger


Samarbejde med Valby lokalpoliti, blok 4, intern kommunikation og samarbejde, klagesager og haveudvalg
Projektmøder:Den boligsociale indsats


Altaner, renovering af blok 4 og ventilation